• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  CĂN HỘ ECO XUÂN

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Tư vấn giám sát / Site supervision

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Công ty TNHH MTV SETIA Lái Thiêu

  THỰC HIỆN:

  2016-nay

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  23 tầng, 740 căn hộ
  23 stories, 740 appartments

  Tổng diện tích đất / Site area:
  109.685 m2

  ĐỊA ĐIỂM:

  Thị trấn Lái Thiêu, tỉnh
  Bình Dương

  CĂN HỘ ECO XUÂN