• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Hội thi Bàn tay vàng SGCC 2020

 • Thứ bảy, 09:18 Ngày 06/06/2020
 • Hội thi “Bàn tay vàng SGCC 2020" do Tổng Công ty Sài Gòn TNHH MTV tổ chức, với ý nghĩa tuyên truyền rộng rãi trong Đoàn viên Thanh niên, người lao động phong trào thi đua rèn luyện tay nghề, ren luyện sức khỏe, bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

   

  Bài viết liên quan
 • Hội thi “Bàn tay vàng SGCC
  • Hội thi “Bàn tay vàng SGCC"

   Hội thi mang ý nghĩa tuyên truyền rộng rãi trong Đoàn viên Thanh niên, công nhân viên phong trào thi đua rèn luyện tay nghề , rèn luyện sức khỏe, bãn lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.