• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  KHÁCH SẠN - CĂN HỘ VIRGO NHA TRANG

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Tư vấn giám sát / Site supervision 

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Công ty TNHHTM VIRGO Nha Trang

  THỰC HIỆN:

  2017-nay

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  40 tầng, 2 tầng hầm
  40 stories, 2 basement

  Diện tích đất / Site area:
  1.490 m2

  ĐỊA ĐIỂM:

  39-41 Nguyễn Thị Minh
  Khai, Nha Trang

  KHÁCH SẠN - CĂN HỘ VIRGO NHA TRANG