• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

 • Một số nội dung quy định về sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề (theo NĐ 15/2021/NĐ-CP)
 • Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021. Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
 • Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 2021
 • Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 • Hội thi Bàn tay vàng SGCC 2021
  • Hội thi Bàn tay vàng SGCC 2021

   Thứ hai, 09:07 Ngày 19/04/2021

   Hội thi “Bàn tay vàng SGCC 2021" được diễn ra vào ngày 17/04/2021 do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH-MTV tổ chức

 • Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) 347-348/QĐ-BXD 2021
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
 • Tin tức nổi bật