• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

      ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

    Xí nghiệp kỹ thuật xây dựng

    Giám đốc: Tiêu Thị A

    Điện thoại: (028) 38484140