• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  QUY HOẠCH KHU TRUNG TÂM PHÍA TÂY TP.HCM

  Công việc tư vấn / Scope of services:

  Qui hoạch chi tiết 1/2000
  Planning Design SC 1:2000

  Chủ đầu tư / Client:

  BQLDA ĐTXD – Huyện Bình Chánh

  THỰC HIỆN:

  2013

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  Diện tích đất / Site area:
  240 ha

  ĐỊA ĐIỂM:

  xã Tân Kiêng,huyện Bình
  Chánh,TP.Hồ Chí Minh

  QUY HOẠCH KHU TRUNG TÂM PHÍA TÂY TP.HCM