• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Tư vấn đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư.
  • Lập, thẩm định dự án đầu tư.
  • Đánh giá tác động môi trường.
  • Lập quy hoạch xây dựng.
  • Thiết kế & thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
  • Lập, thẩm tra dự toán và tổng dự toán.
  • Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
  • Giám sát thi công các công trình xây dựng.
  • Quản lý dự án các công trình xây dựng.
  • Khảo sát xây dựng công trình: khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất ; khảo sát thủy văn.
  • Thí nghiệm địa chất và thí nghiệm vật liệu xây dựng.
  • Kiểm định xây dựng công trình: Đánh giá hiện trang chất lượng công trình; Chứng nhận chất lượng công trình sau khi hoàn thành.
  • Thi công Xây dựng công trình.
  • Chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng…