• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  QUY HOẠCH KHU NAM BÃI TRƯỜNG, PHÚ QUỐC

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Qui hoạch chi tiết 1/2000
  Planning Design SC 1/2000

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Nhóm 9 Nhà Đầu tư

  THỰC HIỆN:

  2008

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  Diện tích đất / Site area:

  1.770 ha

  ĐỊA ĐIỂM:

  Bãi Trường,Phú Quốc

  QUY HOẠCH KHU NAM BÃI TRƯỜNG, PHÚ QUỐC