• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - CĂN HỘ VINATEX ITC

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Tư vấn thiết kế / Full design
  Tư vấn giám sát / Site supervision

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Công ty TNHH FUSIBA LAND

  THỰC HIỆN:

  2017-nay

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  40 tầng, 2 tầng hầm
  40 stories, 2 basement

  Tổng diện tích sàn / Floor area:
  47.000 m2

  ĐỊA ĐIỂM:

  68A đường 2/4,Nha Trang

  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - CĂN HỘ VINATEX ITC