• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN – THỦ ĐỨC (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM)

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Tư vấn quản lý dự án / Project Management
  Tư vấn giám sát / Site supervision

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Thành Đoàn TPHCM

  THỰC HIỆN:

  2015-nay

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  7 tầng
  7 stories

  Tổng diện tích sàn / Floor area:
  30.000 m2

  ĐỊA ĐIỂM:

  phường Đông Hòa
  TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN – THỦ ĐỨC (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM)