• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

 • Xí nghiệp khảo sát và Tư vấn xây dựng
 • Xí nghiệp kỹ thuật xây dựng
 • Xí nghiệp thiết kế quy hoạch - xây dựng
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 1
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 2
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 3
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 4
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 5
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 6
 • Xí nghiệp tư vấn xây dựng 7