• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp khảo sát và Tư vấn xây dựng

  Giám đốc: Nguyễn Văn Học

  Điện thoại: (028) 35260933 - 0912909778

  1. Một số Công trình tiêu biểu do đơn vị thực hiện:

  2.Hình ảnh thực hiện:

  Công tác kiểm định

  Thí nghiệm trong phòng