• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

      ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

    Xí nghiệp tư vấn xây dựng 5

    Giám đốc: Hồ Đình Chiêu

    Điện thoại: (028) 38469861