• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp tư vấn xây dựng 5

  Giám đốc: Hồ Đình Chiêu

  Điện thoại: (028) 38469861

  Một số dự án do đơn vị thực hiện: