• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 2021

 • Thứ sáu, 15:24 Ngày 05/11/2021
 • Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

  Nguồn: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/

  Ngày 06/04/2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có Quyết định số 18/QĐ-KTSVN về việc ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc".

  Bộ sách câu hỏi và hướng phục vụ sát hạch bao gồm 280 câu hỏi thuộc 4 lĩnh vực:

  • Phần 1 – Câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (100 câu): Bao gồm nội dung về kiến thức cơ bản; kiến thức kỹ thuật; kinh nghiệm chuyên sâu về các loại hình kiến trúc; kỹ năng thực hành thiết kế; kinh nghiệm về thực hiện quy trình thiết kế; kinh nghiệm về thuyết trình, bảo vệ ý đồ thiết kế.
  • Phần 2 – Câu hỏi về kiến thức pháp luật (70 câu): Bao gồm nội dung về thiết kế kiến trúc công trình; thi tuyển phương án kiến trúc; áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; KTS hành nghề; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình, đánh giá kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nội thất.
  • Phần 3 – Câu hỏi về kiến thức chuyên môn (60 câu)
  • Phần 4 – Câu hỏi về quy tắc ứng xử nghề nghiệp (50 câu)

  Chi tiết tài liệu Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc xem tại đây.

  Bài viết liên quan

  Tin tức nổi bật