• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021. Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

 • Thứ sáu, 09:29 Ngày 19/11/2021
 • Nguồn: https://cucphianamboxaydung.gov.vn/

  Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021. Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

  Cấp công trình được quy định tại Thông tư 06/2021/TT – BXD được áp dụng là cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng như:

  – Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình;

  – Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

  – Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

  – Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  – Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì;

  – Xác định công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng …

  Thông tư 06/2021/TT -BXD có hiệu lực từ ngày 15/08/2021 và thay thế Thông tư 03/2016/TT – BXD ngày 10/03/2016; Thông tư 07/2019/TT – BXD ngày 07/11/2019.

  Dowload tại đây

  Bài viết liên quan

  Tin tức nổi bật