• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Sở quy hoạch kiến trúc TP.HCM

 • Thứ năm, 14:14 Ngày 12/05/2022
 • Nguồn: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM   website: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Sở quy hoạch kiến trúc TP.HCM

  Thông tin theo hướng dẫn tại website của Sở:

  1.Cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/bo-tthc-theo-qd-ubtp-ban-hanh-14.html

  2.Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/bo-tthc-theo-qd-ubtp-ban-hanh-15.html

  Bài viết liên quan

  Tin tức nổi bật